Over mij en wie ik ben.

“Mijn leven is een reis en vormt mij.”

 

Ik was, ik ben en ik word Fatima

Het is mijn missie om mensen, en de zielen die ze zijn, door het leven te begeleiden, de persoonlijke transformatie te maken en verlicht te raken door bewust te leven in het nu en door jezelf te Zijn.  Dit gaat verder dan het reguliere coaching of hulpverlening. Ik laat mensen zien wie ze kunnen zijn door te spiegelen en inzichten te geven in het eigen onbewuste denk- en gedragspatroon.  Alleen dan kun je verandering, groei en uiteindelijk transformatie maken. Vanuit vertrouwen in én focus op het proces. Transformatie naar bewust leiderschap waar leiderschap vanuit mannelijk en vrouwelijk waarden evenwaardig zijn en elkaar in harmonie afwisselen naargelang de taak en situatie.

Ik word heel rustig en gelukkig bij het woord TransformatieEn heb ik er bewust voor gekozen om hierop te richten in mijn coaching, consults en als spreker.

Ik ben een energieke dromer, een idealist en sociaal onderneemster die in het centrum van Den Haag opgroeide, samen met de stad werd ik groot. Den Haag is mijn thuis en daarom ben ik al van jongs af aan toegewijd aan deze prachtige Internationale Stad van Vrede en Recht. De stad en mijn migratieachtergrond hebben een grote impact gehad op mij als persoon en mijn visie op de wereld als ambitieuze idealist; een wereld waar we samen kunnen leven in liefde, vrede en harmonie. In de hele wereld.

Ik ben ook altijd al gefascineerd geweest door Rolmodellen door de geschiedenis heen.
Ik keek op naar de grote helden zoals Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. en uitvinders als Albert Einstein en Nicolas Tesla als mijn voorbeelden en inspireren mij nog vandaag de dag. De impact die zij op de wereld hebben weten te maken is enorm en bewonderenswaardig. Dat wilde ik ook en dacht dat als jong meisje dat ik dat ook kon. Dit brengt me bij mijn andere fascinatie; de wereld van het menselijk gedrag. Tijdens mijn studie tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener leerde ik waarom mensen zeggen wat ze zeggen, en dus niet zeggen wat ze niet zeggen, doen wat ze doen, individueel en in groepen. Na een schooladvies  van een lage school heb ik via een omweg een diploma als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Haagse Hogeschool behaald. De route in onderwijsland en de arbeidsmarkt waren voor mij namelijk anders, ik paste niet in het klassieke systeem of een hokje. Ik ben zoals ze dat noemen een stapelaar en heb jaren zonder werk gezeten. Echter, achteraf was het een leerzame ervaring. Net als de weg die ik als Marokkaans-Nederlandse vrouw heb bewandeld in een steeds globaler wordende en toch vaak polariserende wereld.
Ik deel mijn verhaal met andere omdat ik geloof in gelijke kansen, vernieuwing en verduurzaming van de arbeidsmarkt en een inclusieve wereld.

Mijn levenspad bracht me uiteindelijk tot veel inzichten over rolmodellen, hun stijl van leiderschap, identiteit en identiteitsvorming in een land als Nederland. Ik geloof in de kracht en impact van rolmodellen. Ik zie welke impact ze kunnen hebben op onze samenleving en wereld als we deze krachten bundelen. Hiervoor heb ik het Rolmodellen Bureau opgericht, dat is organisch ontstaan ​​vanuit mijn burgerinitiatief United Lights. Vanuit het Rolmodellen Bureau brengen we hedendaagse rolmodellen, innovators, pioniers en visionairs in contact met opdrachtgevers waar zij hun kennis en expertise kunnen delen om de impact die ze hebben te vergroten. Onze ambitie is om te inspireren, te motiveren en te activeren van de wereld om ons heen. Samen bereik je meer.

Mijn manier van denken, dromen en mijn inzet om mijn idealisme vorm te geven word door mensen gezien als autonoom, authentiek en inspirerend. Ik ben een optimist, vastberaden en streef ernaar om verfrissend te zijn in een tijdperk van transities en waar het niet gaat om de kennis die je hebt, maar om wat je er mee doet. Een tijdperk waarin oud en nieuw elkaar nodig hebben voor verandering, duurzaamheid en verbetering.

Met de opgedane kennis en inzichten in menselijk gedrag, groepsontwikkelingen en waardegericht werken en leven geef ik de vorm van coaching, consultancy en als motivatie en inspirerende spreker over diverse onderwerpen om mijn kennis en ervaringen te delen. Verandering, duurzaamheid en vernieuwing van (social) impact gaan niet vanzelf en daar help ik graag een handje bij.

Ik ben moeder van een jongen van 10, pescotariër en ben ik mij bewust van het leven dat Moeder Aarde ons geeft en koester het door mijn levensstijl en consumptiegedrag hierop aan te passen. Dit zodat we samen een betere wereld achterlaten dan hoe we deze hebben aangetroffen.

In een notendop wie ik was en wie ik ben. Ik blijf mij ontwikkelen maar ik ben mij er bewust van dat ik niets ben behalve een zielswezen en in het grotere geheel voel ik mij klein, dankbaar en stel ik mij dienstbaar op aan het collectief en de eenheid van Alles. 

Onder het genot van een kopje koffie / thee vertel ik u graag wat ik voor jou persoonlijk of voor jouw organisatie kan betekenen. Onder Diensten vindt je kort een omschrijving van mijn diensten.

Carriere 

  • Burgerinitiatief United Lights

7 jaar werkloos – meest waardevolle en leerzame jaren!

  • Projectleider And You Meidenproject, Rolmodellenproject, Zebra Welzijn
  • Pedagogisch Medewerker, Jeugdformaat
  • Ouderbetrokkenheid adviseur, Johan de Witt College
  • Pedagogisch Medewerker, diverse kindercentra

Onderwijs

  • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, Academie voor sociale professie, Haagse Hogeschool
  • HAVO, VAVO Roc Mondriaan
  • MAVO, Johan de Witt College

Bekijk mijn LinkedIn profiel voor een uitgebreider Curriculum Vitae.

Bekijk hieronder het live interview met Winston Scholsberg terug en leer mij kennen.

Go International

Dromen raken bij mij nooit op. Daarom droom en ambieer ik om mijn missie, visie kennis en daarmee dus ook mijn onderneming, het Rolmodellen Bureau, ook internationaal hoorbaar te maken.

Kun en wil je mijn ambities helpen versnellen? Laat het mij dan weten. Ik maak graag kennis met je.

Yes, ik help je graag je ambities te versnellen